Grävarbeten och markbyggnadstjänster i Borgåbygden

OS KAIVIN OY AB från Borgå har specialiserat sig på gräv- och markbyggnadsarbeten. Vi förverkligar också den mest krävande grävningen pålitligt och enligt kundens önskemål. Vi är verksamma i hela Östnyland, och betjänar såväl företag som privata hushåll både på finska och svenska.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:
  • grävarbeten
  • landskapsarbeten
  • anläggning av grönområden och trädgårdar
  • snöröjning och snöarbeten
  • vägskötsel och vägunderhåll